Skip to main content

Nilles Busser A/S
Falkevej 25
9352 Dybvad

Tlf. 4282 6000
nilles@nillesbusser.dk

Ring og hør mere på 4282 6000 eller skriv til nilles@nillesbusser.dk
Vores historie

Nilles i mere end 70 år
1947-2019

Sådan startede det
Det var i 1947, historien om NILLES begyndte. Det år købte Niels Bock – kaldet Nille – en lillebil, der siden blev sup- pleret med et par mindre busser i hjembyen Dybvad, syd for Frederikshavn. Busserne blev primært brugt til at køre ansatte på fiskefabrikkerne – de såkaldte ”fiskedamer” – til og fra arbejdet. Senere kom også skolekørsel til.

Ti år efter firmaets start indbød Nille sammen med hustruen Aase om sommeren familie, venner og bekendte til en bustur til udlandet. Turen gik til Harzen, hvor passagererne blev indkvarteret i de medbragte telte. Maden blev tilberedt på gasapparater, der ligeledes var med hjemmefra, og serveret ved campingborde. Det blev til flere af den slags ture, og interessen for at komme med ud og opleve verden voksede støt. I 1967 købte Nille en splinterny Mercedes rejsebus, og det første egentlige rejseprogram – på blot nogle få sider – blev trykt og omdelt i lokalområdet.

Kontor i stuen
I de første år blev det hele styret fra kontoret i stuen hjemme hos ægteparret, men snart blev pladsen for trang. Der blev indrettet kontor og garager først et sted i Dybvad, men i 2002 blev der bygget nyt, hvor administration, værksted og garager siden har været samlet. Bygningerne har siden måttet udvides flere gange for at skaffe plads til et stigende antal med- arbejdere. Aase stod i mange år for at styre busser, regnskab, ansatte plus hus og børn. Det skete også, at hun måtte træde til og tage en tørn som chauffør.

To sønner, Niels Jørgen Bock og Lars Bock, kom i henholdsvis 1984 og 1985 ind i firmaet. Siden 1990 har de to i fællesskab stået for driften af firmaet. Niels Jørgen har ansvaret for bus- serne og det tekniske, mens Lars er ansvarlig for rejsebureauet og administrationen. I 1997 døde firmaets grundlægger, Nille Bock. Hans hustru Aase lever stadig og følger levende med i det firma med en omsætning på et trecifret millionbeløb, som hendes og ægtefællens initiativ har udviklet sig til.

Busparken og medarbejderne
Firmaet råder over en stor buspark, der ligeledes suppleres med busser fra forskellige buspartnere. Staben tæller et stort antal medarbejdere, der alle sætter en ære i at yde deres bedste – hjemme på kontoret, på værkstedet og i garagen eller ude i marken. På en travle dage i højsæsonen kan firmaerne have mere end 60 medarbejdere i sving ude og hjemme.

Foruden chauffører og rejseledere er der på kontorerne 14 ansatte og på værkstedet to mekanikere. Et dygtigt og loyalt personale er helt afgørende for at kunne drive firmaerne som NILLES. Flere af medarbejderne har været ansat i firmaet i mange år og har stor erfaring med arbejdet i rejsebranchen. Samspillet mellem rejseledere og chauffører og kontorpersonalet er afgørende for, at NILLES kan tilbyde gæsterne en rejseoplevelse, der er godt planlagt.

Busparken omfatter i dag 15 busser. Heraf er 8 rejsebusser af mærkerne Setra og Neoplan, alle udstyret med den mest moderne teknologi. Firmaets første egentlige rejsebus, en Mercedes 0302, blev købt i 1967. I 1979 kom den første bus med toilet og sovekabine, af mærket Setra 215 HD, til. Standarden på busserne er siden dengang steget, benpladsen forøget og siddekomforten forbedret.

Rejsefester
En af traditionerne hos NILLES var gennem en årrække de såkaldte rejsefester. De blev holdt først på Flauenskjold Kro siden på Dybvad Kro. Her mødtes gæster, der havde rejst med firmaet, til fest med spisning, musik og dans. Gæsterne blev hentet i firmaets busser. Den første rejsefest fandt sted i 1971. I 2008 måtte arrangementerne indstilles. På grund af pladsmangel og den stigende geo- grafiske spredning af gæsterne havde en stadig mindre del af den voksende kundekreds mulighed for at deltage.

I luften
Rejseudbuddet består i dag af en bred vifte med vidt forskellige rejseformer. Der er uændret i kataloget et stort udbud af klassiske busrejser. I 2006 kom flodkrydstogterne til, og året efter tilbød Nilles Rejser sin første flyrejse – den gik til Færøerne. Siden er ikke mindst antallet af flyrejser udvidet betragteligt. På en del af rejserne flyver et fly udelukkende med NILLES gæster til destina- tionen, hvor ofte NILLES egne busser venter på at køre gæsterne rundt i det pågældende land. Det er en rejseform, gæsterne har taget meget vel imod.

Udbuddet af rejser omfatter nu ikke alene rejser i sommertiden, men rejser med afgang det meste af året. Blandt de mange rejser finder man også et stort udvalg af rejser til koncerter med populære kunstnere i ind- og udland. Mens det i de første årtier primært var gæster fra lokalområdet, der tog med NILLES på ferie, sidder der i dag, når bussen kører sydpå, gæster fra store dele af Danmark. Ikke mindst internettet har gjort det lettere at finde frem til den rejse, man gerne vil med på, uanset hvor man bor – og det kan mærkes hos NILLES. Kataloget er stadig en vigtig inspirationskilde for mange. Men andelen af bestillinger, der sker via nettet og ud fra rejsebeskrivelserne på nettet, stiger år for år.

 

Vi værdsætter vore stamgæster
Den allervigtigste inspirationskilde hos nye gæster er dog fortsat, at de fra andre har hørt om firmaet. Den store, trofaste kreds af stamgæster, som firmaet har og værdsætter højt, er vigtige ambassadører for NILLES. Positiv omtale fra venner og bekendte, der har rejst med NILLES, betyder mere end selv den flotteste reklametryksag eller annonce. Mange kunder ønsker at reservere en rejse, allerede inden det nye rejsekatalog udkommer. Det tolker vi som udtryk for stor tillid. Man ved, hvad man får, når man rejser med NILLES.

Hædersbevisningen Danish Coach Award 2013, hvor NILLES blev udnævnt til Årets busrejsearrangør, vidner om, at man også i branchen anerkender firmaet.

Generationsskifte
I 2015 valgte familien at overdrage aktiemajoriteten i Nilles Rejser til Aller Media, som nogle år tidligere var begyndt at engagere sig i rejsebranchen med fokus på kvalitetsrejser. Nilles Rejser  fortsætter som selvstændigt selskab i Aller Media med de samme principper.
Fra 2019 besluttede Lars og Niels Jørgen Bock at afhænde Nilles Busser til DitoBus med hovedsæde i Holbæk. Nilles Busser kommer således til at være en del af DitoBus Gruppen og kan fortsætte på en god måde i en stærkere udgave. Nilles Busser udfører al rejsebuskørslen for Nilles Rejser. Med udgangspunkt i samme domicil som Nilles Rejser vil Nilles Busser fortsat servicere rejsebureauet med egne luksusturistbusser og sammen med etablerede buspartnere.


Læs mere om Nilles Bussers historie: